Udgivelser

Personligt salg, 2. udg. (2015) af Jeppe Vangsgaard.
Denne bog indeholder en samlet systematik, der dækker alle faser af det personlige salg fra den første, uopfordrede kontakt over kundemøder, løsningspræsentation og salgsforhandling til vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende kunder.
Bogens grundlag er omfattende litteraturstudier og forfatterens egne erfaringer, både som aktiv i internationalt salgsarbejde og som konsulent for mere end 100 danske virksomheder.
Jeppe Vangsgaard er cand. merc. og HD og har gennem 25 år beskæftiget sig med personligt salg som salgschef, adm. direktør, virksomhedskonsulent og ekstern lektor.
Pris 295,- inkl. moms, plus forsendelse.
216 sider, ISBN 978-87-994439-1-8.
Køb den hos boghandleren eller her

Personal selling, 2nd edition (2015) by Jeppe Vangsgaard.
This book contains a comprehensive structure, covering all phases of personal sales from the first, unsolicited contact to customer meetings, presentations, sales negotiation, closing and development of customer relations. The book’s basis is thorough literature studies and the author’s own experiences when active in international sales and as a consultant for numerous international companies. Jeppe Vangsgaard is M.Sc. (Econ.) and has for twenty-five years worked in personal sales as sales manager, managing director, business consultant and part-time university lecturer.
Price DKK 295 incl. VAT, excl. shipment.
216 pages, ISBN 978-87-994439-2-5.
Køb den hos boghandleren eller her

%d bloggers like this: