Markedsorientering er det vigtigste for enhver virksomhed. Den stærke dynamik i samspillet mellem markedet og erhvervslivet har givet os alle en fantastisk levestandard, men det skaber også et ubønhørligt miljø for forretning. Alle detaljer skal være optimeret i samspil med markedet for at skabe indtjening og for at muliggøre overlevelse på længere sigt. Virksomheden skal altså være markedsorienteret.

Markedsorientering er ikke forbeholdt salgsfunktionen, for alle medarbejdere påvirker virksomhedens styrke og attraktivitet for kunderne. Markedsorientering er etablering af en stærk kæde fra virksomhedsidé over handlingsplaner til opfølgning.

saphiens a/s har gennem tyve år arbejdet med alle facetter af denne spændende og uudtømmelige problemkreds: virksomhedsidé, strategi, marketingsstrategi, implementering og træning i kundeorientering og kundehåndtering. Det er vigtigt at gøre brug af alle kilder til viden i denne proces, herunder ikke mindst relevant teori og internationale erfaringer, for verden udvikler sig hurtigt.

Et nøglepunkt i processen er at tilpasse graden af kompleksitet for at undgå overplanlægning og tidsspilde. Det må gerne være enkelt, men det skal være rigtigt!
I tæt samarbejde med nøglemedarbejdere, hjælper saphiens a/s med at besvare spørgsmål som:

Hvordan fortsætter vi virksomhedens vækst?
Hvordan styrker vi vores relevans hos kunderne?
Hvordan får vi nye tanker og ideer ind i virksomheden?
Hvordan får vi det bedste ud af medarbejderne?
Hvordan behandler vi kunder og emner mest effektivt?
Hvordan udvikler vi salgsindsatsen hos alle medarbejdere med kundekontakt?
Hvordan sikrer vi, at det vi aftaler indbyrdes, faktisk sker?