Det må gerne være enkelt, men det skal være rigtigt!

Hvordan fortsætter vi virksomhedens vækst?
Hvordan styrker vi vores relevans hos kunderne?
Hvordan får vi nye tanker og ideer ind i virksomheden?

Hvordan får vi det bedste ud af medarbejderne?
Hvordan behandler vi kunder og emner mest effektivt?
Hvordan udvikler vi salgsindsatsen hos alle medarbejdere med kundekontakt?
Hvordan sikrer vi, at det vi aftaler indbyrdes, faktisk sker?

Fremtidens tåge?

Den stærke dynamik i samspillet mellem marked og erhvervsliv har givet en fantastisk levestandard, men også et ubønhørligt miljø for forretning. Alle detaljer skal være optimeret i samspil med markedet for at skabe indtjening og overlevelse på længere sigt.

Markedsorientering er ikke forbeholdt salgsfunktionen, alle medarbejdere påvirker virksomhedens styrke og attraktivitet for kunderne. Succes kræver derfor en stærk kæde fra idé, prioriteringer over handlingsplaner til opfølgning.

saphiens a/s har gennem mere end tyve år arbejdet med alle facetter af denne spændende og uudtømmelige problemkreds: virksomhedsidé, strategi, marketingstrategi, implementering og træning i kundeorientering og kundehåndtering.

Det er vigtigt at gøre brug af alle kilder til viden i denne proces, ikke mindst relevant teori og internationale erfaringer. Der er nok at følge med i, for verden udvikler sig hurtigt. Et nøglepunkt i processen er derfor at tilpasse graden af kompleksitet for at undgå overplanlægning og tidsspilde.

Det må gerne være enkelt, men det skal være rigtigt!