CV Jeppe Vangsgaard

Virksomhedskonsulent og indehaver af saphiens a/s, der hjælper virksomheder i hele Danmark med udvikling af strategi, ledelse og salg a/s med udgangspunkt i Vedbæk og Aalborg. Ekstern lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

Født 8. august 1961 i Hjørring. Gift med Gitte V., der er lektor ved University College Nordjylland. Tre børn (født 1986, 1988 & 1992).

Dato for opdatering: 22. september 2020

Karriere

August 1999 til dato: Virksomhedskonsulent, indehaver, saphiens a/s: saphiens a/s beskæftiger sig med udvikling af strategi, ledelse og salgskompetence i virksomheder med udgangspunkt i Aalborg og Vedbæk. Jeppe har personlig erfaring som konsulent for mere end 120 virksomheder.

Februar 2011 til dato: Medlem af censorkorpset (2011 -): Videregående og mellemlange økonomiske uddannelser i hele Danmark.

August 1994 til dato: Ekstern lektor, Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse (1994 -): Undervisning og vejledning på cand. merc. studiet i afsætning, HD studiet i afsætning, HD studiet i organisation og ledelse, på HA-studiet, Master of Management of Technology (MMT), Master of Business Administration (MBA) og medicin med industriel specialisering (MEDIS). Vejleder ved afgangsprojekter på Institut for Økonomi og Ledelse, Institut for Sundhedsvidenskab og -teknologi og Institut for Kommunikation.

September 1997 til juli 1999: Salgschef og direktionsassistent, A/S Hygæa & Farver & Lakker: Strategiudvikling, analyse og tilpasning af detailsalg, joint venture implementering, key account management, sælgermotivation og -styring, analyser, udvikling af samarbejdsaftaler med nøglekunder og -leverandører.
Fritstillet 1. juli 1999 i forbindelse med fusion af Hygæa og Tinby A/S til SP Group A/S, hvor Hygæa senere blev frasolgt.

Januar 1992 til august 1997: Adm. direktør, ADAC Laboratories A/S: Salg på verdensplan, organisering, motivering, international ledergruppe, koncernrapportering, IT-implementering, amerikanske ledelsesprincipper, TQM. Jeg opsagde stillingen i forbindelse med ADAC Laboratories’ reorganisering af udviklingsaktiviteterne, der medførte fjernelse af karriereperspektivet for mig. Som ansvarlig for selskabet ændredes selskabet fra en opstartsvirksomhed til at være en virksomhed med global afsætning.

Februar 1990 til december 1992: Direktør (salg, økonomi, produktion) Provivo A/S: Direktør (salg, økonomi, produktion) Provivo A/S. Provivo A/S ændrede navn fra primo 1992 til ADAC Laboratories A/S i forbindelse med overtagelse fra det amerikanske ADAC Laboratories Inc. Salg og marketing, forretningsgange, optimering, effektivisering, træning, bestyrelse, virksomhedsoverdragelse.

September 1988 til januar 1990: Salgschef, Provivo A/S: Produktudvikling, europæisk forhandlernet, marketing, internationalekontrakter.

August 1987 til august 1988: Eksportchef Norden, Mekoprint A/S: Industrielle nøglekunder, agentstyring, strategisk planlægning.

Februar 1987 til august 1994: Undervisnings­­assistent, Aalborg
Universitet:
HD afsætning (industriel markedsføring, konkurrentadfærd, generel afsætningsøkonomi). HD 1. del (erhvervsøkonomi).

August 1986 til juli 1987: Salgsmedarbejder, Mekoprint A/S: Kundekontakt, kalkulation, produktion.

Marts 1985 til februar 1986: Konsulent, Aalborg Værft A/S: Arbejdede deltid i finans- og regnskabsafdelingen med forretningsgange, arbejdsklima, organisationsudvikling og implementering af forandringer.

Bestyrelsesposter & tillidshverv

Bleva A/S, bestyrelsesmedlem (2018 -)

Bleva A/S
Bestyrelsesmedlem (2018 -)

Carlo F. Christensen A/S
Bestyrelsesformand (2017 -)

Forlaget Edutasia A/S
Bestyrelsesformand (2007 -)

Industriprint A/S
Bestyrelsesmedlem (2010 -)

Inelco Heaters A/S
Bestyrelsesmedlem, medejer (2016 -)

Lauritz Melchior International Singing Competition
Medlem af advisory board (2014 -)

Nimand A/S
Bestyrelsesmedlem (2017 -)

Vraa damp holding A/S
Bestyrelsesmedlem (2018 -)

Vraa dampvaskeri A/S
Bestyrelsesmedlem (2013 -)

saphiens a/s
Bestyrelsesmedlem (2000 -)

Spar Nord Bank
Medlem af bankrådet for storkundeafdelingen (2013 -)

Tidligere bestyrelsesposter

Alte Finans A/S
Bestyrelsesmedlem (2007 – 2014)

Danske Civiløkonomer
Hovedbestyrelsesmedlem (1985 – 1986)

Hasle Industries A/S
Bestyrelsesformand (2003 – 2018)

Noxitest Biomedical A/S
Bestyrelsesmedlem (2000 – 2003)

Aalborg Symfoniorkester
Bestyrelsesmedlem (2016 – 2017)

Rosenmeier Electronics A/S og andre selskaber i gruppen
Bestyrelsesmedlem (1996 – 2006)

XDP A/S
Bestyrelsesmedlem (2006 – 2009)

Uddannelse

September 1984 til juni 1986, cand.merc. (regnskab & økonomistyring). International økonomistyring, produktionsstyring og -opfølgning, organisationsudvikling. Aalborg Universitet. Karakter gns. 9,5 (13-skala)

September 1984 til juni 1986, HD (afsætning). Markedsføringsstrategi og –planlægning. Aalborg Universitet. Karakter gns. 9,6 (13-skala)

Februar 1983 til juni 1984: HA. Almen erhvervsøkonomi. Aalborg Universitet, Karakter gns. 10,5 (13-skala)

September 1980 til juni 1982: 1-4. semester A-ingeniør. Grunduddannelse i matematik, fysik, statik, teknisk dokumentation og planlægning. Aalborg Universitet. Meritoverførsel efter 4. semester til HA-uddannelse.

August 1977 til juni 1980: Matematisk/fysisk student. Frederikshavn Gymnasium. Karakter gns. 9,8 (13-skala)

Videreuddannelse, f.eks. februar 1995 til april 1995: TQM instruktøruddannelse, Center for Quality of Management, Böblingen, Tyskland. August 2002 certificering i Thomas International personprofilanalyse (DISC). Løbende opdatering gennem studier af tidsskrifter, litteratur og relevante websites.

Andet

Udgav i april 2011 bogen Personligt salg, ISBN 978-87-994439-0-1, der bl.a. er indkøbt af en række danske biblioteker og anvendes af flere større danske virksomheder. Bogen udkom i 2. udgave i efteråret 2014 (ISBN 978-87-994439-1-8) og i en engelsk version, Personal selling (ISBN 978-87-994439-2-5) i foråret 2015.

Medlem af VL-gruppe 8 (2001 -, formand 2003 – 2012)

Medlem af Aalborg Vestre Rotary Klub (2006-)

Tidligere medlem af Round Table 42 (1991 – 2001, formand 1998 – 1999)

Sejlsport (Flipper, Laser, Spækhugger, Grinde, H-båd, ¼ ton, Drage, Star, Snipe; Sjælland Rundt (10x), Skaw Race (2x); tursejlads i Danmark, de svenske skærgårde og Kroatien)

Golf (Aalborg Golfklub)

Kajak (Aalborg Kajakklub, Tour de Gudenå Maraton (2x), DKF langtursnål i sølv)

Cykling (Team Rynkeby Nordjylland, Aalborg-Paris 2019)

Guitar (lejrbålsniveau)

Opera (særligt Richard Wagner, f.eks. Tristan & Isolde, Bayreuth 2016)

%d bloggers like this: